HOGERE KANS OP KANKER NA DIAGNOSE DIABETES


Mensen met diabetes hebben een hogere kans op het ontwikkelen van kanker. Dit blijkt uit onderzoek dat deze maand is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cancer van ‘The American Cancer Society’. In Nederland werd vorig jaar bekend dat 1 op de 5 kankerpatiënten ook lijdt aan diabetes.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat er een grote behoefte bestaat aan meer kennis over de relatie tussen kanker en diabetes. Diabetes is reeds in vele studies gelinkt aan hart- en vaatziekten, schade aan de zenuwen en oogproblemen. Er zijn veel aanwijzingen dat er een link bestaat tussen diabetes type 2 en sommige vormen van kanker.
De ‘American Cancer Society’ geeft aan dat bijvoorbeeld diabetespatiënten vaker getroffen worden door darmkanker. Darmkanker kent veel risicofactoren die ook een grote rol spelen bij diabetes type 2, zoals gewichtsproblemen, gebrek aan beweging, roken, alcoholgebruik en vleesconsumptie (vooral rood vlees). Het lijkt erop dat darmkanker bij diabetespatiënten vaker fataal is dan bij niet-diabetici.
Behalve de gedeelde risicofactoren zijn er meer overeenkomstigheden tussen verschillende soorten kanker en diabetes type 2. Er wordt gesuggereerd dat er een biologische verbinding is en dat de behandeling van diabetes invloed kan hebben op de behandeling van kanker.

Bron:
The temporal relationship between diabetes and cancer, Peter Austin et al., Cancer, doi: 10.1002/cncr.30095, published online 11 July 2016.
Cancer news release, accessed 8 July 2016.
American Cancer Society, Diabetes and cancer: An emerging link, accessed 8 July 2016.
CDC, 2014 National Diabetes Statistics Report, accessed 8 July 2016.
Edward Giovannucci et al., Diabetes and cancer Diabetes Care, http://dx.doi.org/10.2337/dc10-0666, published July 2010.