Meer aantoonbaar bewijs van vaccinatieschade (diabetes type 1 en 2).

 

Er is een epidemie bij kinderen met metabool syndroom, obesitas, diabetes type 2 en andere individuele ziekten die de componenten vormen van het metabool syndroom. Slechte voeding en weinig lichaamsbeweging kunnen niet veel facetten van de epidemie verklaren, waaronder het begin bij kinderen van zes maanden oud.

 

Slechte voeding en lichaamsbeweging verklaren ook niet de epidemie van type 1 diabetes bij kinderen die lijkt op de epidemie van type 2 diabetes / metabool syndroom. Verscheidene artikelen zijn gepubliceerd om aan te geven dat de epidemieën van type 1 en type 2 diabetes / metabool syndroom bij kinderen zijn gekoppeld en zijn polaire tegengestelde reacties op iatrogene ontsteking. Verschillende onderzoekslijnen ondersteunen dit.

 

Gegevens van verschillende rassen wijzen erop dat er een omgekeerde relatie is tussen het ontwikkelen van type 1 diabetes en type 2 diabetes. Rassen met een hoog risico op het ontwikkelen van type 2 diabetes hebben een verlaagd risico op het ontwikkelen van type 1 diabetes.

 

Gegevens uit Italië bevestigden een omgekeerde associatie tussen obesitas en type 1 diabetes. Verdere studies wijzen op de omgekeerde relatie tussen type 1 diabetes en type 2 diabetes / obesitas is het gevolg van cortisolproductie. Gegevens wijzen erop dat degenen met lage cortisolresponsen een voorkeur hebben voor type 1 diabetes en andere auto-immuunziekten na ontsteking, terwijl die met hoge cortisol / immuun-onderdrukkende responsen type 2 diabetes / metabool syndroom / obesitas hebben die lijkt op een Cushingoid-toestand maar worden gespaard bij de auto-immuunziekte aandoeningen.

 

Japanse kinderen produceren na immunisatie veel meer cortisol dan blanke kinderen. Het latere verklaart waarom de stopzetting van BCG-vaccinatie geassocieerd was met een afname van type 1-diabetes bij Europese kinderen en een afname van type 2-diabetes bij Japanse kinderen. Zowel de epidemieën van type 1 diabetes als het metabool syndroom correleren met een toename in immunisatie.

 

Ten slotte zijn er sterke gegevens over het mechanisme dat macrofagen interleukine 1 produceerden, tumornecrosefactor en interleukine 6, die vrijkomen na ontsteking, waarbij insuline afscheidende eilandjescellen worden vernietigd en cortisolafgifte wordt verhoogd, en dus het vermogen hebben om zowel type 1 als type 2 diabetes / metabool syndroom (dat lijkt op een Cushingoid-toestand). De neiging om type 1 diabetes of type 2 diabetes / metabool syndroom te ontwikkelen hangt af van de neiging tot afgifte van cortisol die correleert met ras.

 

Classen Immunotherapies, Inc. 3637 Rockdale Road, Manchester, MD 21102, USA

 

MeSH terms

Substances