Ontstoren van Vaccinaties (o.a. Diabetes type 1) en andere medicijnen van de reguliere geneeskunde.

 

Inleiding

 

De term ‘ontstoren van vaccinaties’ kom je geregeld tegen. Omdat het thema ‘vaccinaties: ja of nee’ de laatste tijd een hot item is en er ook wel eens geschreven wordt over ‘ontstoren van vaccinaties’ lijkt het mij wel goed daar iets meer over te zeggen. Het is een term die gebruikt wordt binnen mijn vakgebied: de homeopathie. Het lastige is dat homeopaten onderling uiteenlopende werkwijzen hebben. Erg is dat niet op voorhand. Het is een vak waaraan iedere afzonderlijke homeopaat voor een deel zijn/haar eigen invulling geeft. Vergelijk het met artiesten binnen eenzelfde stijl, onderling wel herkenbaar, maar toch verschillend. Je kunt ook zeggen: leve de variatie. De basisprincipes en uitgangspunten zijn wel gelijk al zijn er altijd extremen waar te nemen. Die zijn er in mijn vak ook. Dat kan ik niet helpen. Ik (en zij) moet(en) ermee leven. Wat ik hier schrijf geldt voor mij. Ik probeer een integer en betrokken therapeut te zijn en daar mag je me op aanspreken. Niet op het feit dat ik een detail anders vorm geef dan een collega. Dat is een gegeven. Niemand is verplicht bij mij naar binnen te stappen of aan te nemen wat ik zeg of schrijf. Denk vooral ook zelf kritisch na. Dat doe ik ook. Neem de tijd om deze tekst te lezen. Vaccinaties kunnen een grote impact hebben en vaccinatieschade is ernstig. Behandeling van deze schade is zeker een optie die het volgen waard is. Lees onderstaande informatie goed, zodat je weet waarover het gaat.

 

Wat is ‘ontstoren’?

 

Ontstoren (van vaccinaties of van enig ander regulier medicijn of van enige stof die je kwaad heeft gedaan) betekent dat je medicijnen of middelen of hoe je het maar noemen wilt, gaat innemen. Die medicijnen, die gemaakt zijn van die stof (het vaccin, het antibioticum, bêta-blokker, pijnstiller, anti-conceptiepil, oxytocine-injectie of oxytocine-infuus, welke stof dan ook), proberen de kwalijke gevolgen daarvan te niet te doen. In de homeopathie spreken we bij het maken van de medicijnen van ‘verdunningen’ of ‘potenties’. Van die betreffende stof (het vaccin, het antibioticum, de oxytocine etc. etc.) wordt dan een ‘potentie’, een ‘verdunning’ gemaakt. Die potentie of verdunning, zo leert de ervaring, brengt in het organisme een reactie teweeg, waarbij het schadelijke effect van die stof (het vaccin, die pil, die stof) door het lichaam wordt ‘ontgift’. Door middel van – heel vaak, en het liefst heel graag – uitscheidingsreacties zie je dit gebeuren. Die uitscheidingsreacties zijn vaak: koorts, rare poep, stinkend zweet, stinkende urine, tijdelijke vermoeidheid, overgeven, diepe slaap etc. etc. Bij ieder mens die ontstoord wordt gaat het steeds weer iets anders en de ‘ontstoorder’, de homeopaat, volgt dit en begeleidt het ontstoringsproces.

 

Waarmee wordt er ontstoord?

 

Tijdens de procedure van het ontstoren wordt bijna altijd een vaste verdunningsreeks van die betreffende stof (het vaccin, de pil, de oxytocine, etc. etc.) gebruikt en vaak is het de reeks van de 30ste, de 200ste, de 1.000ste en de 10.000ste potentie/verdunning. Misschien denk je: dat kan niet meer werken. De ervaring leert dat het wél werkt en na 33 jaar ervaring kan ik je vertellen dat ik hier nog wel even mee doorga. Veel te ‘leuk’ om te doen. Met criticasters hoef ik niet te praten. Dat heeft geen zin en bovendien haalt dat mijn energie weg. Wie wil weten hoe ik wel energie krijg, die volge mijn lessen en leze over mijn werk, bijv. op Facebook ‘Zorg voor Malawi’. De ontstoringsreeksen zijn te koop bij een apotheek als je een voorschrijver bent. Hij/zij kan ze bestellen. De meeste mensen zijn dat niet en je hebt een homeopaat nodig om er de beschikking over te hebben. Het zijn zgn. niet-geregistreerde medicijnen en daarom niet vrij in de handel verkrijgbaar. Met kwaliteit heeft dat overigens niets te maken. Een medicijn laten registreren is een zeer kostbare aangelegenheid en fabrikanten van de homeopathische medicijnen vragen voor veel van hun producten geen registratie aan, vandaar dat ze niet in de vrije verkoop zijn. Nogmaals, een voorschrijver kan ze bestellen. Het beste is ook om de ontstoring te laten plaatsvinden onder begeleiding van een homeopaat (die dit ook kan en wil doen). Zelf doen raad ik echt af. Echt niet zelf doen. Wanneer je geen homeopaat bent, beschik je niet over de kennis en techniek om de reacties op het ontstoren goed te interpreteren en te besluiten hoe te handelen in geval er een reactie komt. Ik bedoel, het is geen hokus-pokus, maar je kunt het beoordelen van het verloop van het ontstoren beter uit handen geven. Zoek lang naar een deskundige homeopaat, die je volledig vertrouwt en laat hem/haar dan zijn/haar gang gaan. Dat is echt beter dan zelf te dokteren. Heel eenvoudige homeopathie kun je echt wel zelf (leren), maar wanneer er flinke problemen zijn, en dat is het geval bij bijv. vaccinatieschade, is het beter een deskundige het werk te laten doen. Echt waar.

 

Hoe gaat ontstoren in zijn werk?

 

Een volledige ontstoring verloopt over meerdere, soms wel vele weken.

De patiënt begint het meestal opgeloste medicijn in de 30ste verdunning c.q. potentie, dagelijks in te nemen. [Er hoort een gebruiksaanwijzing voor het medicijn bij. Op een ander moment wil ik wel eens over die gebruiksaanwijzing schrijven, maar nu gaat het eerst over de werkwijze van het ontstoren.]

Je doet dat net zo lang totdat er een (uitscheidings)reactie ontstaat.

Wanneer die reactie komt, stop je met innemen van het medicijn. Je laat de reactie zijn verloop hebben (meestal iets met koorts, diarree, zweten, diep slapen, vieze urine, een huilbui, overgeven etc. etc) en wanneer de rust is weergekeerd (kan een paar dagen, soms wel een week duren), begin je weer met innemen van die 30ste potentie. Je gaat hiermee steeds door totdat er weer een reactie komt, je wacht weer af totdat er weer rust is ontstaan en je begint weer. Dit doe je net zo lang totdat je de 30ste potentie een week lang kunt innemen zonder dat er een reactie komt.

Wanneer dat het geval is en er dus geen reactie meer komt na 7 dagen inname, ga je over op de 200ste potentie en je begint weer van voren af aan. Je neemt die weer in totdat er een reactie komt, je wacht weer af tot er rust komt en je begint weer. Net zo lang totdat je ook de 200ste potentie kunt toedienen zonder dat er na max. 7 dagen een reactie komt.

Vervolgens ga je hetzelfde spelletje spelen met de 1.000ste en de 10.000ste potentie.

 

Wanneer dat allemaal klaar is, herhaal je de gehele ontstoringsreeks nog een keer kort (elke potentie nog twee of drie dagen) en je kijkt of er nog reactie komt.

Je bent dan vrijwel zeker een maand of twee (of meer) verder en vrijwel zeker is er een ontgifting te zien geweest. Wanneer dat gebeurt, is dat heel erg mooi. Ondertussen heb je reacties (koorts, uitscheidingen etc.) gezien en heb je ook gezien dat een lichaam lekker aan het werk was. Dat moet ook. Zonder dat proces van ontgiften gaat het niet. Hou contact met de behandelend homeopaat als het nodig is. Een goede homeopaat vindt nooit dat je zeurt. Een goede homeopaat begeleidt het proces. Geeft hij/zij op cruciale momenten niet thuis, zoek een ander die wel betrokken is en van dichtbij meekijkt hoe het ontstoringsproces verloopt. Een goeie homeopaat is bereikbaar. Altijd. Of heeft een goeie vervanger (geregeld).

 

Is ontstoren gevaarlijk?

 

Nee, ontstoren is niet gevaarlijk. Nog nooit meegemaakt dat er reacties plaatsvonden die ik achteraf niet gewild had. Wanneer het ontstoringsproces zeer heftig verloopt (dat gebeurt overigens zelden) kan het ook wel heel spannend zijn. Het kan dan zijn dat het ontstoringsproces onderbroken moet worden omdat het ‘werkend en vechtend organisme’ rust nodig heeft of met andere homeopatische medicijnen ondersteund moet worden. Te denken valt aan situaties waarbij de koorts te hoog wordt, of de diarree niet meer stopt, of waarbij het proces een te heftig verloop heeft. Het is mijn ervaring dat dit zelden het geval is. Maar het kan zeker wel vóórkomen. Het is juist in deze situaties dat je een homeopaat als begeleider nodig hebt.

 

Wanneer de ontstoringsreeks in het verloop een duidelijke ontgifting te zien heeft gegeven is daardoor direct duidelijk geworden dat de belasting door het betreffende vaccin, de pil, het medicijn etc. etc. zwaar was. Het is mooi dat de reactie op gang komt, maar het geeft direct aanleiding om de ontstoringsreeks later (na een paar maanden) weer eens te herhalen. Dat kan in zijn geheel zijn, maar ook wel in een verkorte vorm: elke potentie een dag of vier en dan bezien of er (nog) reactie komt. Meestal is het zo dat tijdens het ontstoren blijkt dat één van de potenties een duidelijke reactie te zien geeft. Welke dat zal zijn merk je al doende. Op voorhand is daar niets over te zeggen. Dat is dan in elk geval een belangrijke potentie om ook later nog weer extra aandacht aan te geven.

 

Maak de behandeling ook af!

 

Sla geen potenties over. Maak de gehele reeks af. Bij de apotheek die de ontstoringsreeksen levert zijn vrijwel alle medicijnen, vaccins, pillen, stoffen etc. etc. in de potentiereeks leverbaar. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt geleverd of desnoods gemaakt. Je homeopaat weet de weg hoe deze ontstoringsmedicijnen aangeschaft kunnen worden. Er horen in elk geval bij: allerlei vaccins in diverse combinaties, maar ook bijv. clamoxyl, de pil, Lariam (een regulier medicijn tegen malaria), antidepressiva, oxytocine, neusdruppels, pollen, narcosestoffen (articaïne bij de tandarts is een beruchte!!) etc. etc. Van alles kan een potentie gemaakt worden. Een vuistregel is: het medicijn (vaccin, pil, stof, etc.) dat je onderuit heeft gehaald moet/kan ontstoord worden met de potentiereeks van dat betreffende medicijn, vaccin, stof.

Zo is de potentiereeks ‘PolyKinderVaccinatie’ een zeer bekende en vaak gebruikte, maar er zijn ook potentiereeksen van paracetamol, corticosteroïden, slaapmedicatie etc. Wanneer je weet dat de klachten zijn ontstaan na DKTP-Hib ligt het voor de hand om met die combinatie te beginnen, maar BMR is ook berucht en als de klachten na de BMR-vaccinatie zijn ontstaan, dan ligt het eerder voor de hand om daarmee te beginnen. Wanneer het niet zeker is door welke vaccinatie de klachten ontstaan zijn, begin je meestal te ontstoren met een ‘poly’ als bijv. ‘Poly-KinderVaccinatie’ of ‘Poly-Antibiotics’ in geval er bijv. ernstige moeheid is ontstaan sedert het gebruik van (veel) antibiotica.

 

Verder nog dit

 

Alles kan. Je kunt onderuit gaan van één enkele inname van een antibioticum, maar het kan ook pas gebeuren na vele kuren. Je kunt op de eerste dag van een vaccinatie grote problemen gaan zien, maar het kan ook pas in de loop van de jaren komen. Hoe later de problemen komen, hoe lastiger het is om nog een relatie daarmee te veronderstellen. Er is altijd individualiteit en daarom moet er ook een volledige anamnese plaats vinden voordat je tot de keuze van het te ontstoren medicijn c.q. vaccin komt. Hoe zwaarder en complexer de situatie is, hoe preciezer het komt om een goeie keuze te maken. Er is geen leeftijdsbeperking: ook op latere leeftijd kun je nog je kindervaccinaties ontstoren, zelfs 30 of 40 of 50 jaar na de vaccinatie. Het kan altijd nog. In de meeste gevallen verloopt het ontstoren goed. Ontstoren van een antidepressivum dat jarenlang gebruikt is, blijkt in de praktijk moeizamer te verlopen. Ik zeg niet dat daar niet aan wil beginnen, maar hier heb ik toch wel de grenzen van de mogelijkheden gezien. Denk daar niet te gemakkelijk over.

 

Hoe vind je een therapeut die het kan begeleiden?

 

Zoek je een homeopaat in je buurt, kijk dan op www.nvkh.nl of www.nvkp.nl of zoek op het internet naar de term CEASE. Je komt er dan altijd wel uit. Er is een site www.cease-therapie.nl en kijk daar naar de lijst van therapeuten die dit doen. Vraag of de betreffende homeopaat wil en kan ontstoren, daar ook ervaring mee heeft en leg je verhaal voor. Er zijn ook homeopaten die niet ontstoren, omdat ze vinden dat het buiten het (‘strenge’) vakgebied van de homeopathie valt. Nogmaals, de werkwijze kan in details wel afwijken van wat ik hier heb beschreven. Iedere homeopaat doet het toch op een eigen manier. De hier beschreven werkwijze heb ik deels geleerd van Tinus Smits en deels heb ik er zelf wat aan ontwikkeld. Verschillen zullen er altijd wel blijven. De term CEASE is een term/afkorting die ontwikkeld is door Tinus Smits en staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression en is een deel van het gehele ontstoringsverhaal, maar dan specifiek gericht op autisme. Deze term is ontstaan doordat Tinus Smits in zijn praktijk zeer vaak gevraagd werd om kinderen binnen het autistisch spectrum te behandelen. CEASE-therapeuten zijn zeker in staat om ook (kinder)vaccinaties te ontstoren.

Ik realiseer me heel goed dat bovenstaande vele vragen kan oproepen. Ik wil zeker antwoord geven op die vragen. Per mail is dat natuurlijk lastig, maar ik sta zeker open voor een gesprek hierover. Ik wens jou, beste lezer(es) alle goeds, een helder hoofd en een betrokken hart.

 

Korte samenvatting van de procedure

 

Op de eerste dag beginnen met het innemen van de 30ste potentie (30K), een week lang en stoppen als er een reactie optreedt.

Is er na een week innemen geen reactie meer, begin dan met de 200ste potentie (200K), ook een week lang, tenzij er een reactie optreedt.

Na weer een week de 1.000ste potentie (MK), een week lang innemen, tenzij er een reactie optreedt.

Na weer een week zonder reactie de 10.000ste potentie (10MK) gaan innemen, net zo lang totdat die een week lang zonder reactie kan worden ingenomen.

Is er wel een reactie op een potentie, wacht dan met verder innemen totdat de reactie uitgedoofd is. Ga daarna verder met het innemen van dezelfde potentie, net zo lang totdat je die een week lang kunt innemen zonder dat er enige reactie meer komt. Ga daarna pas verder met de volgende potentie. Verwissel de potenties niet en nummer zo nodig de flesjes. Denk niet dat er geen belasting is wanneer er op de 30ste en 200ste potentie geen reactie komt. Maak de gehele serie af en kom eventueel later nog weer op deze potenties terug. Zeker wanneer de belasting groot is, vraagt het ontstoringsproces ook geruime tijd.

 

Altijd onder begeleiding van een homeopaat?

 

Ja, dat is mijn dringend advies. Doe dit niet zelf. Je kunt de reacties niet beoordelen en je kunt ook niet zien of er soms een ‘gewoon’ homeopathisch medicijn als tussenmiddel gegeven moet worden. Het is ten eerste al lastig om aan de ontstorings-potenties te komen en als je geen kennis hebt van de wijze van toediening, leidt het alleen maar tot een teleurstelling. Meestal volstaat in eerste instantie één consult en dan kun je van start gaan. Omtrent het verloop hou je contact met de behandelaar en overweeg om na de periode van ontstoren contact met deze behandelaar te houden voor de ‘gewone’ homeopatische behandeling.

 

Waar vind je een therapeut die kan ontstoren?

 

Het beste is ‘van horen zeggen’. Als je iemand kent die bij een therapeut goede ervaringen heeft (met ontstoren), vraag daar ook informatie en kijk of het ook voor jou en je kind een goed adres is. Rijd er desnoods een stukje voor. Zo vaak hoef je niet voor een consult. Je kunt ook zoeken op www.cease-therapie.nl bij www.nvkp.nl en bij www.nvkh.nl

Dit laatste adres is de website van homeopaten en er zijn er die heel graag willen ontstoren en er zijn er ook die er niets in zien, omdat ze het wellicht strijdig vinden met de principes van de homeopathie. Ik ben ook lid van de NVKH, maar in mijn optiek past ontstoren heel goed in het palet van de homeopaat.

 

Is een consult altijd nodig?

 

Ja!!! Tijdens een consult is een homeopaat in de beste situatie om alles vast te leggen en mogelijke valkuilen te onderkennen. Vanwege de sociale media en het internet is de wereld groter geworden en ontstaan er ook contacten op grotere afstand. Ik merk dat zelf ook. Ik blijf er een voorstander van om de patiënt te ontmoeten en te spreken. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het ook wel voorkomen dat er d.m.v. mail-contacten een uitwisseling van gegevens plaatsvindt en de medicijnen vervolgens toegestuurd kunnen worden. Reacties op het medicijn worden vervolgens uitgewisseld per mail of per telefoon. In voorkomende gevallen mag men mij vragen om ontstoren ook op deze manier mogelijk te maken, zelfs bij grote geografische afstanden. Maar zoals ik zei, liever niet. De keren dat ik het wel deed, liepen meestal op teleurstelling uit.

 

Ontstoren tijdens zwangerschap en borstvoeding

 

Tenslotte wil ik ook nog iets zeggen over ontstoren tijdens een zwangerschap en in de periode van het geven van borstvoeding. Ik schreef onderstaande naar aanleiding van de volgende vraag op Facebook:

 

“Hey Arjen, zou ik mezelf ook kunnen ontstoren terwijl ik borstvoeding geef of kan ik daar beter even mee wachten i.v.m. stoffen die vrijkomen? Heel erg bedankt voor de info en moeite.” Ik schreef terug:

 

“Dag Isabelle, de vraag is al een paar keer eerder gesteld en met één van mijn beste collega's heb ik hier over gepraat. Ik ga werkelijk duidelijk en eerlijk zeggen hoe ik hier tegenaan kijk. Samen met mijn collega zijn we tot de volgende visie gekomen. Het gaat ten eerste om het proces van ontstoren. Wanneer je dat begint te doen, - het kan niet anders - wordt dat ervaren als een proces van 'verlichting' en schoonmaak. Verlichting in de vorm van “Hè hè, eindelijk wordt er iets in mij gemobiliseerd waardoor ik van die belasting af kan komen.” Dat 'gevoel' bij veel patiënten (ook als reactie op de 'gewone' homeopathische medicijnen) heb ik nu al zo vaak gezien en ik vind het één van de meest creatieve momenten in de gehele behandeling; wat ik ook doe, bij wie dan ook. Het eerste gevoel moet zijn: de opluchting: “Hè hè, eindelijk gaat er iets gebeuren.” Vergeet niet dat met homeopathie en ook bij het ontstoren alleen maar werkt vanuit het energetisch niveau en daarmee wordt – als het goed gaat – een geheel proces van ‘herziening van de situatie’ in gang gezet. Daarnaast moet er natuurlijk ontgift worden en dat is ook een fysiek (lichamelijk) proces van mobilisering en uitscheiding van datgene wat de belasting teweeg heeft gebracht. Daarbij worden direct de uitscheidingsorganen betrokken (lever die afbreekt en ontgift, de nieren die gaan uitscheiden, de huid die gaat zweten en afscheidingen geeft, darmen gaan 'poepen' en de longen die gaan uitscheiden. Dat betekent ook dat al die stoffen in het bloed gaan circuleren en dan langs lever, nieren, huid, darmen en longen komen. Er ontstaat een actief proces. [Patiënten vertellen over rare poep, stinkende urine, stinkend zweet, ook wel een vermoeid gevoel, ademlucht die niet fris is etc. etc.]

Ook qua gedrag kun je het één en ander verwachten en zien: een huilbui, diepe slaap, een kwaaie bui, stilte van binnen etc. etc. Ondertussen moeten bij borstvoeding de melkklieren goeie melk maken. Daarbij moet het goede in de melk naar buiten komen (voor de baby) en de rest moet gefilterd en uitgescheiden worden (door lever, nier, darm, huid, longen etc.). Ik heb tot nu toe nooit gezien dat het daarbij fout liep. Bovendien heeft de baby zelf ook nog een darm die bepaalt wat er wel en niet naar binnen komt, een lever die afbreekt wat er niet in mag blijven, nieren die uitscheiden, longen en huid die uitwasemen. Allemaal goeie processen. Tijdens de zwangerschap doen longen en huid iets minder mee, maar lever, nieren en darm zijn zeker actief. Daarbij is ook nog één heel groot verschil met een vaccinatie die in een baby terecht komt (als er gevaccineerd wordt): die komt in een spier en in het bloed en dus IN het systeem terecht, terwijl moedermelk in feite buiten het systeem blijft (het inwendige van de darm is nog steeds 'buitenwereld' als je even goed meedenkt. Kortom, er zijn zoveel beschermingsmaatregelen van het organisme bij moeder en kind dat ik niet meer kan bedenken wat er tegen is om tijdens zwangerschap en borstvoeding te ontstoren. Nogmaals de vraag is vaker gesteld en ik neem nu maar eens de tijd om het helemaal uit te typen.

 

Ontstoren tijdens zwangerschap en borstvoeding is voor zover ik weet nergens eerder besproken of beschreven. Misschien ben ik een pionier op dit terrein. Er komt bij dat ik mij zeer verantwoordelijk voel voor alles wat ik hier zeg en schrijf. In feite zijn alle zwangere vrouwen, de kinderen die zij dragen en de baby’s die borstvoeding krijgen mijn eventuele toekomstige patiënten en het enige wat ik wil is dat het goed gaat met mijn patiënten. Ik wil geen risico's lopen. Nooit. Natuurlijk moet ik dapper zijn, maar dat moet ik altijd. De meeste klussen voor een homeopaat vandaag de dag zijn zwaar en moeilijk en het 'therapeutische moment' (dat wat ik ga doen) moet het gaan winnen van de ziekte en het probleem. Dat moet dus krachtig zijn en moedig en stevig, anders is er geen mogelijkheid voor een oplossing. Wat voorzichtigheid betreft: ontstoren moet altijd plaats vinden onder begeleiding, zeker bij een zwangerschap en tijdens borstvoeding. Nooit zonder een uitgebreid vraaggesprek waarbij altijd rekening moet worden gehouden met de individuele situatie. Veiligheid voor alles, maar het opruimen van vaccinatieschade is goed voor moeder en kind. Als de zwangere vrouw ooit gevaccineerd is, groeit er een kind in een lichaam, een organisme dat gevaccineerd is en mogelijk is belast. Of die belasting er is, zal wel blijken uit het vraaggesprek dat vooraf gaat aan een proces van ontstoring. Hoe eerder dat opgeheven wordt (door te ontstoren) hoe beter, behalve als er een reden is om het niet te doen. Dat wordt vanzelf duidelijk tijdens het vraaggesprek. Weet je waar ik geleerd heb om met risico's om te gaan? Bij het behandelen van honderden schapen en lammetjes die geboren werden. Daar heb ik onder enorme druk zeer zware klussen moeten doen (te vroeg geboren lammetjes, lammetjes met hersenvliesontsteking, zeer ernstige uierontsteking en dan proberen of het zonder antibioticum kan). Kijk, de pijn van een lammetje voel ik niet zo zwaar als de pijn van een baby. Door tussen de schapen te werken heb ik geleerd wat ik anders nooit bij mensen zou kunnen of durven doen. Daardoor durf ik op de grens te werken en kan ik meer dan vroeger. Nogmaals, bij baby’s wil ik geen enkel risico lopen, maar graag zie ik dat ze hun leven beginnen in een ‘schone’ moeder. Daarom is in het algemeen: ontstoren tijdens zwangerschap en tijdens borstvoeding zeker te overwegen. Dat moet bijzonder goed begeleid te worden door een ter zake deskundige. Ik hoop dat dit wat helderheid brengt.”

 

Groeten van

Arjen Pasma, Homeopaat

www.arjenpasma.nl

www.zorgvoormalawi.nl

info@arjenpasma.nl

Facebook Zorg voor Malawi