Door Herman Hakvoort

 

Onafhankelijke onderzoeken naar Diabetes ver te zoeken!

In de groep wordt er veel gediscussieerd over het feit of er wel echte onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken naar Diabetes bestaan.
In 2015 is er in Engeland onderzoek gedaan en de resultaten zijn gepubliceerd in het British Medical Journal.
Het resultaat zal niet verbazingwekkend zijn:

 

De onafhankelijkheid is ver te zoeken als het gaat om onderzoek naar diabetes. Het gros van de publicaties wordt geschreven door onderzoekers en auteurs die banden hebben met farmaceutische bedrijven, met belangenverstrengeling als gevolg.

Om tot deze conclusie te komen werden er in totaal 3800 artikelen bekeken. Het onderzoek kan dus zeer representatief worden genoemd. Slechts in 6% van deze artikelen was er sprake van onafhankelijkheid.

 

Voor al die artikelen waren slechts 110 auteurs verantwoordelijk. 44% zijn/waren in dienst van Farmaceutische bedrijven en 56% in dienst van een Universiteit of in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

 

Verder werd er geconstateerd dat artikelen zijn/worden geschreven door communicatie specialisten. Uiteraard met de opdracht een zo positief mogelijk onderzoeksrapport te genereren. De negatieve aspecten worden vaak weggelaten. Daarnaast worden/werden de Farmaceutische bedrijven ervan verdacht data achter te houden.

 

In Nederland hebben we daarvoor een "waakhond" namelijk de VSNU, als laatste hun stelling: Onderzoeken moeten altijd onafhankelijk zijn. ''Maar samenwerken met bedrijven kan juist heel nuttig zijn. Het mag echter nooit ten koste gaan van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit''.

In latere artikelen meer hierover