Melk en Diabetes type 1 bij kinderen.

Is het niet vreemd, dat in de dierenwereld alleen zuigelingen melk drinken bij de moeder en daarna nooit meer, terwijl wij mensen maar melk blijven drinken, zowel als kind als in volwassen toestand. Dit is de logica van de natuur en die kun je maar beter volgen, want de natuur leert ons onbewust wat goed of slecht voor je is.

 

Wat doet koemelk bij een kalf:

Het Voedingscentrum vindt kennelijk dat kinderen het zelfde als kalveren zijn.

Koemelk is eigenlijk gemaakt om een kalf, dat bij de geboorte ongeveer 40kg woog, in een jaar te laten groeien naar 350kg. De groei van kalveren gaat zo snel dat ze binnen twee jaar volwassen zijn. Dat is tien maal sneller dan bij mensen het geval is.
 
Dat heeft de natuur zo geregeld omdat koeien in de vrije natuur prooidieren waren. Jonge dieren waren kwetsbaar voor roofdieren en moesten zo snel mogelijk groot worden. Als je een baby (koe)melk geeft dan geef je hem voeding die er op gericht is het gewicht in één jaar bijna te vertienvoudigen. Nu drinkt een baby natuurlijk niet zo veel als een kalf maar uw kind krijgt wel dezelfde groeihormonen en dezelfde grote hoeveelheden eiwitten binnen die eigenlijk voor de snelle groei van het kalf bedoeld waren. Denk nu niet groeihormonen? Die zijn toch verboden?! Dat klopt, ik bedoel hier de groeihormonen die een koe in de melk afscheidt om het kalf sneller te laten groeien. Wat zit de natuur toch mooi in elkaar!
 

Melk kan bij kinderen diabetes type 1 veroorzaken

De darmwerking is bij kleine kinderen nog niet goed ontwikkeld

Het immuunsysteem van kleine kinderen moet zich nog ontwikkelen om het lichaam effectief tegen allerlei ziekten te beschermen. Kinderen pikken de ene na de andere kinderziekte op waardoor het immuunsysteem in staat is om antistoffen te maken. Hierdoor wordt het kind op latere leeftijd tegen deze ziekten beschermd. Het darmsysteem van jonge kinderen moet zich ook nog helemaal ontwikkelen. Het moet bijvoorbeeld leren hoe het nuttige voeding van ziekmakende stoffen kan onderscheiden.

Want wat maar weinig mensen zich realiseren is dat de darmen eigenlijk tot de buitenkant van ons lichaam behoren. De darmen moeten aan de ene kant zeer doorlaatbaar zijn voor belangrijke voedingsstoffen maar aan de andere kant schadelijke stoffen kunnen weren. De balans tussen doorlaten en tegenhouden kan snel worden verstoord, vooral bij jonge kinderen waar de darm nog niet volledig is ontwikkeld. Bovendien moet er een gezonde darmflora worden opgebouwd die helpt bij de vertering van voedsel. Om deze reden moet vaste voeding, na de periode van borstvoeding, voorzichtig worden geïntroduceerd.

Lactose in melk kan de darmwerking bij jonge kinderen verder verstoren

De lactose in melk kan deze balans verstoren waardoor melkeiwitten in de bloedbaan terecht kunnen komen en een reactie van het immuunsysteem veroorzaken. Het immuunsysteem merkt de eiwitten met behulp van immuunglobulinen (antistoffen) als pathogeen (ziekmakend) waarna ze opgeruimd kunnen worden. Onderzoek laat zien dat bij diabetes type I de immuunglobulinen IgA en IgG tegen melkeiwitten vaak zijn verhoogd. Deze patiënten hebben dus duidelijk antistoffen tegen melk ontwikkeld. Er waren kennelijk melkeiwitten in de bloedbaan terecht gekomen waar ze eigenlijk helemaal niet horen te zijn. Bij sommige kinderen gaat het dan helemaal mis en wordt er een auto-immuunreactie tegen de alvleesklier in gang gezet. De alvleesklier wordt als het ware door het immuunsysteem aangevallen waardoor diabetes type I ontstaat.

Melkeiwitten zetten bij sommige kinderen een auto-immuunreactie in gang

Diabetes type I kan onder meer worden veroorzaakt door een ontsteking aan de alvleesklier. Deze ontsteking hoeft niet door bacteriën of virussen veroorzaakt te zijn maar kan spontaan optreden door een verkeerde response van het immuunsysteem. We noemen deze stoornis dan een auto-immuunreactie. Deze verkeerde response van het immuunsysteem kan worden veroorzaakt door de eiwitten in melk.

Onderzoek laat ook zien dat kinderen die minder melk drinken een lagere kans hebben op diabetes type I. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ouders want nu kunnen zij daadwerkelijk actie ondernemen waardoor deze ernstige ziekte bij hun kinderen voorkomen kan worden.

 

Borstvoeding beschermt tegen diabetes type 1

Zelfs de op (koe)melk gebaseerde kunstvoeding voor zuigelingen wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op diabetes type I. Gelukkig beschermt borstvoeding uw kind tegen het krijgen van diabetes type I. Eigenlijk is dat wel logisch want kinderen horen nu eenmaal borstvoeding te krijgen en niet de melk van een ander dier.

 

Italiaans wetenschappelijk onderzoek bevestigt de conclusie dat melkconsumptie bij jonge kinderen het risico op het verkrijgen van diabetes verhoogt. Er is zelfs een onderzoek dat vaststelt dat het risico op diabetes door melkconsumptie met maar liefst 1,5x wordt verhoogd.

De op (koe)melk gebaseerde kunstmelk heeft nog een nadeel voor zuigelingen. Een onderzoek uit 2003 laat zien dat bij zuigelingen die met (koe)melk kunstvoeding worden groot gebracht DNA beschadigingen optreden aan immuunsysteemcellen (lymfocyten). Hierdoor zijn deze kinderen op latere leeftijd minder goed beschermd tegen kanker dan kinderen die met borstvoeding groot zijn gebracht.

In het prestigieuze tijdschrift The Lancet werd in 2009 gemeld dat men verwacht dat de incidentie van diabetes type I bij kinderen onder de 15 jaar in Europa van 2005 tot 2020 met maar liefst 70% zal toenemen. Bovendien komt de laatste jaren ook “dubbele diabetes” bij jong volwassenen voor. Deze jongeren hebben zowel diabetes type I als type II.