LET'S TALK ABOUT....... GLUTEN

Bij diabetes type I wordt de pancreas beschadigd door antistoffen die tegen het eigen lichaam gericht zijn, waardoor de pancreas niet meer in staat is (voldoende) insuline te produceren. Een recente studie toonde aan dat 8,7% van onderzochte patiënten met diabetes type I aan coeliakie lijdt. Dat is 10 keer meer dan bij de algemene bevolking!

Koemelkeiwitten vallen net als gluten de bétacellen van de pancreas aan. Gluten en koemelk zijn de belangrijkste factoren in het ontstaan van juveniele diabetes type I en zijn wellicht de reden waarom steeds meer jonge kinderen diabetes krijgen.