DIABETES DOOR HONGER IN BAARMOEDER

Blootstelling aan honger in de baarmoeder leidt op latere leeftijd tot een grotere kans op een hoge bloedsuikerspiegel. Dat concluderen Wageningse en Chinese onderzoekers in het tijdschrift Diabetes.

 

Dat er een verband is tussen blootstelling aan honger in de baarmoeder en het krijgen van chronische aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten is niet nieuw. Deze relatie stelden Amsterdamse onderzoekers enkele jaren geleden al vast in een studie naar de langetermijneffecten van de Hongerwinter in Nederland in1944.

 

De onderzoekers van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, en hun Chinese collega’s beoordeelden bijna achtduizend Chinezen die waren blootgesteld aan voedselschaarste in de periode 1951-1961. Zij keken hierbij naar een regio waarin deze voedselschaarste zeer ernstig was, en een regio waarin deze gematigd was. Ook maakten ze onderscheid tussen blootstelling in de baarmoeder en in de kinderjaren. Mensen die zijn geboren in de regio met ernstige voedselschaarste en in de baarmoeder waren blootgesteld aan honger, hadden een ruim twee maal grotere kans op een hogere bloedsuikerspiegel en diabetes type 2 dan mensen die daaraan niet waren blootgesteld. Dat gold niet voor de mensen die toen al waren geboren en aan honger waren blootgesteld tijdens hun kinderjaren. Ook de Chinezen in de regio met gematigde voedselschaarste hadden geen noemenswaardige verhoging van de bloedsuikerspiegel.

 

De kans op diabetes type 2 werd nog eens extra groot als mensen er op latere leeftijd een Westerse leefstijl op nahielden of tot een hogere sociale klasse behoorden. ‘Blijkbaar maakt vroege blootstelling aan honger extra gevoelig voor diabetes type 2’, aldus Edith Feskens, hoogleraar Voeding en Metabool Syndroom en een van de auteurs van de publicatie.

 

"Honger" kun je ook vertalen in "ondervoeding". Dan kun je denken dat zoiets in westerse rijke landen niet meer voorkomt en dat dit artikel er dus niet meer toe doet. Niets is echter minder waar. Kijk hier maar eens naar. Klik hier