Door Daniel Derweduwen

 

De bloedstroom in ons lichaam wordt zeer nauwkeurig gecoördineerd door tal van reguleringsmechanismen waaronder de hormoonhuishouding die daarbij een belangrijke rol in speelt. Andere reguleringsmechanismen zijn de vaatzenuwen, lokale mechanische spiercontracties. 
De regulering van de bloedstroom kan verschillend zijn per vaat segment.
De doorbloedingsbehoefte naar de organen en weefsel is niet constant gelijk. 
Tijdens de rust na de maaltijd is er minder bloedtoevoer nodig naar de spieren en kan er meer bloed stromen naar de haarvaten van de spijsverteringsorganen om het voedsel beter te kunnen verteren. Omgekeerd zal er meer bloedstroom zijn naar de haarvaten van spieren en weefsels met een actuele belasting door bijvoorbeeld werken of sportbeoefening. In dit geval is er minder bloedtoevoer naar de spijsvertering.
De bloedstroom volgt de wetten van de fysica en wordt door diverse factoren beïnvloed. De dikte van het bloed of de viscositeit, de vaatweerstand, de bloeddruk en de diametere van de vaten spelen hierin een rol.

 

Voornamelijk zijn de slagaders betrokken bij de regulering van de bloedstroom naar de weefsels en organen. Aders helpen het bloed terug te voeren naar de hartspier.
Bloedvaten hebben een spierlaag die kan samentrekken en ontspannen (Contractie en relaxatie). Daardoor kan de diameter van de vaten veranderen en daarmee samenhangend wordt de bloedstroom en stromingssnelheid in het capillaire gebied bepaalt.
Accurate systemen in het lichaam zorgen ervoor dat bij inspanning of hogere belasting de bloedtoevoer wordt verhoogd naar het capillaire gebied.
Tegelijkertijd wordt de bloeddruk en bloeddoorstroming snelheid in het capillaire gebied zo laag mogelijk gehouden voor zoveel mogelijk afgifte van zuurstof, voeding en water samen met de afvoer van stofwisslingsafval.

 

De gevolgen van verstoringen in de bloedstroom van de slagaderen en de haarvaten (microcirculatie) zorgt ervoor dat miljoenen lichaamscellen onvoldoende of geen zuurstof, voeding en water kunnen ontvangen en hun stofwisselingsafval ook niet kunnen afvoeren.
Dit veroorzaakt een aanhoudend energietekort in weefsels dat uiteindelijk leidt naar een algemene verzwakking van zowel lichamelijke als geestelijke of psychische prestatievermogens.
Men gaat ervan uit dat een vervette lever veroorzaakt wordt door het dichtslibben van de sinusoïden waardoor de levercellen niet meer rechtstreeks met de bloedcellen kunnen werken en veel schadelijke toxines in de bloedstroom achterblijven.
Hetzelfde kan gezegd worden van het dichtslibben van de slagaders en de haarvaten rondom het hart waardoor miljoenen hartcellen worden vernietigd.
Als er verstoppingen zijn in Capillaire gebied van het hart, heb je eigenlijk ook verstoppingen in de capillaire gebieden elders in het lichaam zoals de lever, de pancreas, endocriene stelsel, de hersenen e.a.

 

Niet voor niets is een beroerte een consequentie van een vergevorderde aderverkalking en het dichtslibben van haarvaten in de hersenen. 
De slagaderen van de hersenen liggen relatief dicht bij de slagaderen van het hart.
Een beroerte vernietigt miljoenen hersencellen en is daardoor zeer gevaarlijk.
Hersencellen coördineren alle activiteiten en bewegingen van ieder deel van het lichaam. Het afsterven van hersencellen door verstoppingen in capillairen kunnen dus leiden naar verlammingen en tot zelfs de dood.
De slagaderen van het hart en de hersenen hebben een hogere bloeddruk dan de andere slagaders in het lichaam en dit verklaart de verschillen in bloeddruk in de verschillende slagaderen van de bloedsomloop.
Maar als er onrust ontstaat door verstoppingen in de vertakkingen van de slagaders en de capillairen, begint de bloeddruk te stijgen.

 

Dit leidt voornamelijk tot een extra verhoogde bloeddruk in de slagaderen van het hart, de hals en de hersenen en dat leidt tot ernstige schade.
De haarvaten die de slagaders voorzien van zuurstof, voeding en water verzwakken door deze verstoppingen waardoor de slagaderwand brozer en stug wordt en kan scheuren.
Deze bloedvaten zijn dus de eerste die beschadigd worden waarbij het risico stijgt dat er scheurtjes ontstaan in de slagaderwand. Een verhoogde bloeddruk door verstoppingen is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten en beroertes.
De bijnieren komen onder stress te staan waarbij er meer adrenaline wordt geproduceerd dat een vaatverwijdend effect heeft om de doorbloeding te verbeteren.
Ook de vaatzenuwen gaan adrenaline produceren om dezelfde reden.
Het lichaam herkent het gevaar en gaat meer cholesterol produceren om zich te beschermen tegen de bedreiging van een innerlijke bloeding (veroorzaakt door verstoppingen van de haarvaten met verhoogde bloeddruk tot gevolg).

 

LDL cholesterol heeft een genezende functie op de beschadigingen van de wanden van de slagaders en haarvaten.
Tussen haakjes, de grootste oorzaken van verstoppingen zijn geraffineerde oliën en bewerkte vetten, overmatige dierlijke eiwitconsumptie, negatieve emoties, lichaamsvreemde stoffen in onze voeding, zonnebrandmiddelen en geraffineerde suikers.
Het verlagen van de bloeddruk door medicijnen is geen oplossing, het is alleen maar uitstel van executie, want bloeddrukverlagers verergeren het probleem.
Behandeling van hoge bloeddruk door bloeddrukverlagende medicijnen leidt tot chronische hartklachten.
De standaard behandeling tegen hoge bloeddruk of hypertensie zonder de oorzaak van hoge bloeddruk weg te nemen (verstoppingen), zal leiden tot ernstige uitdroging van de lichaamscellen en de functie van het bloed belemmeren, namelijk het afleveren van zuurstof, voeding en vocht aan de cellen van de hartspier en andere lichaamsweefsels en het afvoeren van de zure afvalstoffen uit de cellen van alle lichaamsweefsels.
Dit laatste verhoogt het risico op een hartaandoening, diabetes, kanker, nier- en leverproblemen en vele andere stofwisselingsziekten.

 

Het is nu wel duidelijk hoe belangrijk een goede doorbloeding is in het capillaire vaatstelsel voor het behoud van een goede gezondheid en welzijn.
Stoornissen in de microcirculatie veroorzaakt door verstoppingen beïnvloeden de stofwisselingsprocessen steeds negatief waardoor de werking en prestatievermogens van de betreffende lichaamscellen en de organen verminderd.
Men kan dus gerust zeggen dat de goede werking van organen, klieren en weefsels altijd afhankelijk is van het goed functioneren van de eigen haarvaten en een goede toevoer van bloed door de slagaders.
De toestand van de bloedvaten speelt dus een belangrijke rol in het in stand houden van goede gezondheid en conditie waarbij fysiologische processen goed kunnen verlopen. 
Vitale gezondheid, welzijn, geestelijk sterk zijn en verjonging hangen af van het goed functioneren van de celdeling (mitose) en celvernieuwing (apoptose) en deze zijn onlosmakelijk verbonden met een goed functionerende bloeddoorstroming in het capillaire gebied. Trouwens de bloedstroom brengt ook hormonen aan in het bindweefsel dat de celdeling en apoptose reguleert. De zenuwuiteinden brengen neurotransmitters aan om dezelfde fysiologische processen aan te sturen.
Stoornissen in het capillaire stelsel is mede oorzaak dat men sneller verouderd. en chronisch ziek wordt.

 

Om gezondheid te handhaven is het belangrijk om de diverse factoren die onze doorbloeding kunnen belemmeren te elimineren.
Het eten van verkeerd soort voedsel in combinatie met emotionele instabiliteit, te weinig lichaamsvriendelijke beweging, roken, stimulerende middelen, luchtvervuiling, chemische lichaamsvreemde stoffen, zonnebrandmiddelen en stress veroorzaken verstoppingen in de haarvaten, het bindweefsel en de lymfe. 
Niet te vergeten bij vervuiling van het lichaam, is de achteruitgang van het vermogen van het bloed om eiwitten af te breken en dat leidt tot het ontstaan van bloedstolsels.
Vervuiling van het lichaam geeft verstoppingen en afzettingen bekend als plaque of aderverkalking.
Dat zorgt ervoor dat de vaten verharden en nauwer worden en de natuurlijke reguleringsprocessen van de bloedstroom, doorstromingssnelheid, contractie en relaxatie van de vaatwanden ernstig wordt belemmerd.

 

Als het lichaam problemen krijgt met het afbreken van eiwitten in het bloed wegens vervuiling waardoor tekort ontstaat van proteolytische enzymen zoals trypsine, chymotrypsine en bromelaïne, is de meest waarschijnlijke consequentie een hartaanval, beroerte en chronische ontstekingsreacties.
Vooral het eiwit homocysteïne, dat veel voorkomt in dierlijk vlees is een belangrijke oorzaak van bloedstolsels dat een beroerte, een hartaanval, diabetes en kanker kan veroorzaken. In de volgende blogs leg ik dit uit.

 

Als er geen verstoppingen zijn in het lichaam, zijn alle vaten elastisch, flexibel en vrij van afzettingen.
Haarvaten die goed functioneren zorgen ervoor dat het bindweefsel en de lymfe zuiver blijft.
De ecologie waarin de lichaamscellen leven is in evenwicht en er kan zich geen ziekte ontwikkelen. Geen enkele ziekteverwekker (pathogeen) kan jou ziek maken, omdat in een evenwichtige lichaamsecologie geen lichaamscellen worden beschadigd en er geen voedsel is te vinden waarvan pathogenen of ziekteverwekkers kunnen overleven en zich vermenigvuldigen. Op deze wijze worden ziekteverwekkers verplicht om in symbiose deel te nemen aan het microbiële leven in het lichaam. Dat is een natuurwet!

 

Het is duidelijk dat wij slecht geïnformeerd worden over het belang van een goede doorbloeding in de haarvaten of het capillaire gebied.
Elke verstoring van doorbloeding in dit gebied geeft klachten en lichamelijke beperkingen. 
Veel van deze verstoringen zijn sluipend en zelfs voor lange tijd onopgemerkt.
Het begint vaak met lusteloosheid en je slap voelen. De nodige energie mis je door de onvoldoende doorstroming in het capillaire gebied.
Het regeneratieproces na een inspanning vermindert en de immuniteit en hormoonhuishouding verzwakt.

 

Het zelfgenezend vermogen of placeboeffect vertraagd, en als je niets doet om je lichaam te zuiveren en te ontgiften zal dit leiden naar chronische toestanden en gebrek aan goed functioneren van organen en andere fysiologische processen.
De gevoeligheid voor ontstekingen en infecties neemt toe, en het verloop van ziekten dreigt te verergeren.
Er ontstaan problemen met de wondgenezing, het ontstaan van complicaties vergroot, de belastinggrens voor stress daalt en negatieve effecten van stress gaat zich sneller ontwikkelen op de lichamelijke en geestelijke prestaties.
Al deze factoren en processen verlopen langzaam en sluipend dat men niet doorheeft wat er in jouw lichaam zich precies afspeelt.

Conclusie; het is zo belangrijk om elke dag alles te doen om je lichaam te helpen met zuiveren en ontgiften zodat het capillaire netwerk optimaal blijft functioneren. Met eenvoudig te implementeren stappen in een 30-delige videoreeks uitgelegd, bied ik jou deze mogelijkheid aan om je lichaam zuiver en proper te houden om ziekten te voorkomen. Info op www.danielderweduwen.be
#thehealthman
Vertrouw je lichaam en genees jezelf.