Door Herman Hakvoort

 

Is er een relatie tussen elektrosmog (straling) en diabetes? (Deel 2)

In het eerste artikel schreef ik al dat er onderzoek is verricht naar elektrosmog in relatie met Diabetes in Saoedie Arabië. 
Ook in andere landen zijn onderzoeken uitgevoerd onder andere in Zweden waar veel onderzoeken worden uitgevoerd door het Karolinska Instituut onder leiding van professor Olle Johansson.
Johansson spreekt overigens liever over EMF ( Electro Magnetic Fields) dan elektrosmog.

 

Allereerst is er onderzoek gedaan naar de intensiteit van de huidige stralingsniveau ten opzichte van de altijd aanwezige achtergrondstraling, die al sinds het ontstaan van de aarde meetbaar is.
(Achtergrondstraling is afkomstig uit het universum (kosmische straling), van de zon, en van het verval van radioactieve elementen in de aardkorst, in de bouwmaterialen van onze huizen en in ons eigen lichaam.)
Er is vastgesteld dat de straling waaraan we blootstaan een miljoen keer hoger is dan tijdens de evolutie. 
Omdat zulke hoge achtergrondstraling nooit tijdens onze ontwikkeling aanwezig was, is het zeer onwaarschijnlijk dat een dergelijk grote verandering in de omgeving geen biologische effecten heeft.

Het Instituut heeft in onderzoeken aan kunnen tonen dat door een elektromagnetisch-veld cellen kunnen veranderen alsook de moleculaire pathways in de cellen. Biologisch veranderd er dus veel in je lichaam. 
Er bestaat dus een verband tussen EMF en gezondheidsproblemen bij mensen zoals: verminderd korte termijn geheugen, onvruchtbaarheid, kanker, immuunsysteemveranderingen, hersenproblemen, Diabetes enz.

 

Het Instituut wil graag specifieke onderzoeken doen naar het gebruik van mobiele telefoons echter komen daar geen financiën voor beschikbaar omdat het belang van telecombedrijven te groot is.

Over deze problematiek citeer ik Johansson:
De exploitanten weten al dat het gevaarlijk is. Zij lezen ook de wetenschappelijke artikelen en ze weten wat de risico’s zijn. Ik heb het gevoel dat de industrie zich dit al heel lang realiseert en dat ze zelf ook wetenschappelijk bewijs hebben dat ze goed verborgen houden. In 1990 lieten een paar Amerikaanse wetenschappers zien dat mobiele telefoonsignalen schade toebrengen aan DNA-moleculen. De industrie wilde dit bewijs weerleggen door het onderzoek over te laten doen. Ze spendeerden een enorme hoeveelheid geld aan het inhuren van Europese wetenschappers om het experiment opnieuw doen. Maar, uit het Europees onderzoek bleek dat de Amerikanen gelijk hadden. De industrie heeft toen nog tevergeefs geprobeerd om de publicatie van het onderzoek te blokkeren.

Meer hierover en de problematiek van 5G in een volgend artikel