Door Herman Hakvoort

 

In mijn vorige artikelen heb ik gesproken over elektrosmog: Niet waarneembare straling die de hele dag om ons heen is en onze gezondheid kan beïnvloeden, ook wel EMF genoemd.
Een boosdoener voor deze elektrosmog kunnen we vinden in een apparaat dat wij de hele dag bij ons dragen: Onze mobiele telefoon.

De telefoon zelf en alles wat daarmee te maken heeft produceert straling.
Afgelopen week is de nieuwe IPhone geïntroduceerd en als vakidioot was het voor mij weer smullen om alle specificaties te lezen en te beseffen wat die telefoon allemaal kan. 
En werkend op 5G: Supersnel internet en verbinding op je telefoon.
Maar ondanks mijn enthousiasme voor deze nieuwe gadget stelde ik mij zelf de vraag: Is dit de toekomst of is dit gewoon gevaarlijk?

 

Eerst moeten we weten wat 5G eigenlijk is: 5G staat voor vijfde generatie netwerken en is de opvolger, logischerwijs, voor 4G. Kenmerkend voor 5G is de extreem hoge snelheid waarop gewerkt kan worden en de grote hoeveelheid data die verstuurd kan worden.  Een bijzonder kenmerk voor 5G is dat er niet of nauwelijks vertraging optreedt zoals nu nog het geval is bij 4G.
Er zijn al testen gedaan en daaruit is gebleken dat er snelheden kunnen worden behaald van 1,25Gb per seconden.  De gemiddelde internet snelheid in onze huiskamer is slechts 40 Mbps.
Eerlijkheidshalve moet er bij vermeld worden dat deze gemiddelde snelheid thuis snel zal toenemen door het uitrollen van het landelijk glasvezelnet.

 

Om verbinding met ons mobieltje te maken is uiteraard een signaal nodig.
Dit signaal vind via radiogolven en microgolven zijn weg.
Hierbij zorgen de radiogolven voor het daadwerkelijke transport en de microgolven voor de nodige digitale informatie. Beide veroorzaken elektromagnetische golven die een transport van energie geven in de ruimte waarin ze werkzaam zijn. Hoewel we allang weten dat radiogolven schadelijk zijn, zijn juist de microgolven het meest schadelijk.  Wetenschappelijk is aangetoond dat vooral deze digitale signalen het biologische huishouden van de mens kunnen ontregelen. 
Deze werken namelijk op een zeer hoge frequentie tussen de 300 megahertz en 300 gigahertz.

 

Om dit signaal te versturen zijn er zenders nodig.
We weten nog niet welke er gebruikt gaan worden voor de 5G maar van haar voorganger weten we het wel. Het totaal uitgezonden vermogen voor 4G ligt ongeveer op 1000 kW wat voor Nederland neerkomt op ongeveer 80 W/km2.  Je zult begrijpen dat dit voor 5G vele malen hoger zal zijn.

 

Wetenschappers over de hele wereld trekken nu aan de bel omdat zij weten dat 5G schadelijk zal zijn naar aanleiding van de ervaringen van 4G. In 2015 werd al aangetoond dat dieren die werden blootgesteld aan straling van ons mobieltje hersentumoren en hartafwijkingen ontwikkelden.
Wat al langer bekend is en wetenschappelijk aangetoond is dat elektromagnetische velden weefsels kunnen verwarmen, het thermisch effect. Zoals we nu weten veroorzaakt onze mobiele telefoon en de daarvoor benodigde zendmasten elektromagnetische velden.
Wereldwijd is er een norm vastgesteld waar een mens maximaal blootgesteld mag worden aan elektromagnetische velden.
Hiervoor is de SAR-norm ontwikkeld die uiteraard ook van toepassing is op onze telefoon.
Vreemd genoeg geldt de SAR-norm normaliter voor het hele lichaam voor de telefoon maken ze een uitzondering want alleen het hoofd en de hand worden bepaald.
Voor het hoofd geldt een norm van 2 W/Kg en voor de hand 4 W/Kg.

 

Ook voor zendmasten geldt een norm waarvan de overheden en telecom-bedrijven zeggen dat deze niet wordt overschreden. Maar als bij zoveel wetenschappers, nu al 180, de alarmbellen gaan rinkelen mag je daar ernstig over gaan twijfelen. Behoudens dat 5G een hoger stralingsniveau zal hebben moeten er ook meer zendmasten worden geplaatst. De reden hiervoor is dat het signaal over een kortere afstand getransporteerd moet worden dan 4G.

 

De wetenschappers vragen nu om het uitrollen van 5G in Europa uit te stellen totdat de risico’s zijn onderzocht. In de VS denken ze er anders over want in 20 steden moet eind dit jaar 5G al beschikbaar worden voor de consument. In Europa zou dit in 2020 mogelijk moeten zijn.
Zoals we weten worden er op dit moment in Groningen proeven gedaan met 5G.

 

Als ik op mijn vraag terug kom: Is dit de toekomst of is dit gewoon gevaarlijk?
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het wel de toekomst is. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de verschillende belangen van de industrie en overheden zwaarder gaan wegen dan de potentiële risico’s.
Is dit gevaarlijk? Hierop zeg ik ook volmondig ja.
Ik geloof niet dat koeien op hol slaan door 5G of dat schapen zich gaan gedragen als honden maar de risico factoren zijn onvoldoende onderzocht en getoetst.
Gezien de ervaringen die we nu hebben met 4G moeten we ons terecht zorgen maken.