De relatie tussen Diabetes Type 1 en vaccinatie.

Door Alexander Olislagers

 

Dr. Moolenburgh stelt terecht vast dat wij, op een enkele in de natuur voorkomende misser na, gezond geboren worden. Dus waar komen onze chronische aandoeningen dan vandaan? Zeker niet zoals zovelen menen te denken dat het in de familie zit, dat het wordt doorgegeven door de genen. Nee, het zit juist in het bewust veranderen hiervan, hetgeen tegenwoordig al plaats vindt in de baarmoeder en/of tijdens het opgroeien van jonge kinderen. Lees hier over het hoe en waarom.....

 

Dr. Moolenburgh spreekt hier over vaccinatie bij jonge kinderen en de ernstige gevolgen daarvan! Dit was overigens de man die ervoor heeft gezorgd dat er geen fluor meer in ons drinkwater zit.

Ieder uur wordt er bij drie kinderen in de Verenigde Staten van Amerika de diagnose gesteld van Diabetes Type 1. In het begin van de 20e eeuw kwam Type 1 nauwelijks voor. Met name bij jonge kinderen steeg dit percentage enorm in de tweede helft van die 20e eeuw. Helemaal schrikbarend in dit opzicht zijn de laatste 20 jaar. Onderzoekers zien ook een duidelijke toename van andere auto-immuunziekten! (Sinds de invoering van de massa-inentingen zien we een zeer hoge toename van auto-immuunziekten bij vooral jonge kinderen).

 

Uitgebreid onderzoek door immunoloog Dr. J. Classen toont aan dat vaccinatie bij jonge kinderen leid tot het veroorzaken van zowel Type 1 als Type 2, maar het wordt ook in verband gebracht met een verhoogde kans op chronische aandoeningen geassocieerd met het metabool syndroom (Het metabool syndroom, ook wel insulineresistentiesyndroom, stofwisselingssyndroom of syndroom X, is een combinatie van vier frequent voorkomende aandoeningen. Deze aandoeningen zijn, een hoge bloeddruk; suikerziekte; verhoogd cholesterol en overgewicht, ofwel obesitas).

 

Vaccins hebben namelijk de neiging om het immuun-systeem te laten overstimuleren met als gevolg, het remmen van het afgeven van de juiste hoeveelheid insuline en zelfs tot het compleet stoppen hiervan. Dan spreekt men van het ontwikkelen van Diabetes Type 1.

 

Diabetes Type 1, zoals velen al zullen weten, is een auto-immuun conditie, waarbij het eigen lichaam de pancreas aanvalt en de cellen, verantwoordelijk voor het aanmaken van insuline, vernietigd! Injecteren van kunstmatige insuline is dan het gevolg.

 

Volgens Dr. Classen zijn de meeste mensen met Type2, afgezien van overgewicht en/of obesitas, op zich niet zo verantwoordelijk voor het krijgen van deze potentieel dodelijke aandoening.

Met name bij kinderen dus, bestaat er dan een andere factor voor het ontwikkelen van zowel Type 1 als Type 2. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat dit wel degelijk te maken heeft met het vroeg vaccineren van kinderen.

 

“Uit huidige gegevens blijkt dat vaccins gevaarlijker zijn dan men je wil doen geloven. Ook zijn er nooit testen uitgevoerd die dit tegenspreken, zelfs niet bij gezonde mensen. De huidige praktijk van het vaccineren van mensen met diabetes en hun naaste familieleden is een zeer riskante praktijk.” zegt Dr. Classen, die al voor vele jaren onderzoek doet naar de relatie vaccins en diabetes.

 

Vaccins veroorzaken hetzij type 1 of type 2 diabetes, afhankelijk van cortisol productieniveaus.

Het menselijk lichaam produceert van nature een bijnier hormoon genaamd cortisol. Dit hormoon is verantwoordelijk voor het reguleren van het juiste koolhydraat- en eiwitmetabolisme en het helpt het lichaam zich aan te passen aan stressvolle situaties.

Overmatige cortisol productie wordt gekoppeld aan diabetes type 2 en het metabool syndroom, terwijl onvoldoende cortisol productie gekoppeld wordt aan diabetes type 1.

 

Het lijkt erop dat mensen die van nature een lager niveau van cortisol hebben, meer vatbaar zijn voor het krijgen van Type 1 als gevolg van vaccinatie, terwijl gevaccineerde personen die de neiging hebben om meer cortisol aan te maken dan normaal, meer kans hebben op het ontwikkelen van Type 2.

In beide gevallen lijken vaccins “the smoking gun” te zijn, daar zowel het ontwikkelen van Type 1 als Type 2 dramatisch is toegenomen de afgelopen 50 jaar.

 

Een verhaal van een moeder met een kind wat Diabetes Type 1 ontwikkelde. Zij noemt het: Van een gezond immuun-systeem naar vaccinatie naar Diabetes Type 1.

 

“Ze schreef, elke beslissing aangaande onze dochter hebben we over gediscuseerd, onderzocht en overwogen. Ze kreeg borstvoeding en ging elke dag in bad. We hebben haar vaccinaties gescheiden om er zeker van te zijn dat haar kleine tere immuun-systeem niet teveel zou worden aangevochten (Toen had ik nog geen idee van de effecten van de hulpstoffen in vaccins). We gaven haar gezonde voeding en een intellectuele opvoeding. Toen ze 3 jaar was, gingen er bij ons lichtjes branden, we hadden alles volgens het boekje gedaan, wat was er mis gegaan?

 

Nou, er gebeurde iets in stilte, onopgemerkt. Haar eigen immuun-systeem begon haar alvleesklier aan te vallen en in het bijzonder de insuline producerende cellen. Haar alvleesklier begon steeds minder insuline te produceren, haar bloedsuikers vlogen omhoog en ze werd emotioneel prikkelbaar. Ook begon ze gewicht te verliezen. We namen haar mee naar de dokter en ook naar de eerste hulp in het ziekenhuis. Daar werd ons de diagnose Diabetes Type 1 verteld.

 

Wat? We vroegen ons af....... Diabetes? Hoe is dit mogelijk? Ze is niet dik, ze heeft altijd gezond gegeten en ze was altijd zeer actief en kern gezond. Hoe kan ons kind nou diabetes hebben??

 

Onze dochter kreeg haar BMR vaccin op 22 april, 2011, haar tweede hepatitis B vaccin op 15 juni, 2011. Haar derde hepatitis B op 10 augustus, 2011 en haar streptokokken vaccin (longontsteking) op 22 augustus, 2011. Tien dagen na haar BMR vaccinatie ontwikkelde zij een ernstige huiduitslag over haar hele lichaam. Een paar weken na haar tweede hepatitis B prik werd ze emotioneel prikkelbaar. En een paar dagen na haar streptokokken prik kreeg ze netelroos op bijna elk lichaamsdeel. Op 27 september, 2011, kregen we te horen dat ze Diabetes Type 1 had.

 

Al snel leerden we het verschil tussen Type 1 en 2. Er werd ons verteld dat elk kind, iedereen en wanneer ook, Type 1 kan krijgen en dat het niets te maken had met voeding. Type 1 is een auto-immuun aandoening, net als astma. In het immuun-systeem van onze Johanna is het volgende gebeurd.

 

1. Haar B-cellen produceerden antilichamen tegen haar insuline producerende beta-cellen. De “killer” T-cellen, die normaal alleen vreemde indringers doden, begonnen haar insulineproducerende cellen te vernietigen.

 

2. Haar “regulerende” T-cellen maakten niet langer onderscheid tussen haar eigen gezonde cellen en vreemde indringers, waardoor die aanvallen konden gebeuren”.

 

Regulerende T-cellen spelen een cruciale rol bij het beschermen van de eigen cellen van het lichaam, zoals de insuline producerende cellen die worden aangevallen door het eigen immuun-systeem van het lichaam.

Als we kijken naar hoe vaccins werken, is het vrij duidelijk dat er een verbinding moet zijn tussen immunisatie en het ontstaan van type-1 diabetes.

De antilichamen (antilichamen zijn een belangrijk onderdeel van de afweer van het lichaam tegen micro-organismen en virussen), afgescheiden door B-cellen circuleren door het menselijk lichaam en vallen de microben aan die nog niet geïnfecteerd zijn en loeren in het bloed naar ruimte tussen de cellen. Wanneer antilichamen zich verzamelen op het oppervlak van een microbe, kan deze niet meer functioneren. De antilichamen geven een signaal naar macrofagen (macrofagen komen in alle lichaamsweefsels voor en vormen samen met de microfagen als het ware de vuilnisdienst van het lichaam) en andere defensieve cellen, om de microben te komen eten, vernietigen. Het werk van B-cellen noemt men de humorale immuunrespons, of gewoon de antilichaamrespons. Het doel van de meeste vaccins is om deze respons te stimuleren.

In werkelijkheid kunnen veel infectieuze micro-organismen worden verslagen door alleen de antilichamen en zonder enige hulp van de “killer” T-cellen. Vaccins zijn echter ontworpen om B-cellen of B-celfunctie te stimuleren. B-cellen produceren de antilichamen die nodig zijn om insulineproducerende cellen aan te vallen.

 

“In 1991 voerde de Italiaanse regering een verplichte hepatitis B vaccinatie in voor alle kinderen van 3 maanden tot 12 jaar. In deze “studie” werden geen personen buiten deze leeftijdsgroep gevaccineerd en ook geen “catch-up” vaccinaties bij kinderen tussen deze leeftijd. Wetenschappers bestudeerden de gemeten incidentie (de incidentie is gedefinieerd als het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking), van Diabetes Type 1 bij zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde kinderen uit Midden-Italië. Zij maten ook de verschillen in verband met hun leeftijd aan de keren dat ze werden gevaccineerd. Het totale relatieve risico van Diabetes Type 1 bij gevaccineerde versus niet-gevaccineerde kinderen was 1,34. Dit betekend dus dat kinderen die gevaccineerd waren met het hepatitis B vaccin, 34% meer kans hadden op het krijgen van Diabetes Type 1 dan kinderen die niet gevaccineerd waren.

Hoewel deze uitslag op het risico van diabetes niet groot was, gaven statistieken aan dat er wel een geweldige toename was op het krijgen van diabetes bij kinderen die op de leeftijd van 12 jaar gevaccineerd waren. In deze groep werd het risico gemeten op 2.58. Met andere woorden, kinderen die op 12 jarige leeftijd werden gevaccineerd met het hepatitis B vaccin, hadden 2,5 keer meer de kans op het krijgen van Type 1, dan de niet gevaccineerden.

 

Verscheidene grote studies in de jaren 1990 hebben een overtuigend bewijs geleverd, dat vaccins kunnen worden geassocieerd met het ontstaan van diabetes type 1. In Nieuw-Zeeland zagen onderzoekers een toename van diabetes van 60%, nadat dit land een massaal een vaccinatie programma hadden opgesteld voor het hepatitis B vaccin (1988-1991) voor zuigelingen van zes weken en ouder!

 

Ook Finland heeft een vaccinatieprogramma gehad voor tientallen jaren en Dr. J. Barthelow Claasen, een voormalig onderzoeker bij het National Institute of Health, documenteerde de vaccin-diabetes verbinding.

In Infectious Disease in Clinical Practice, meldde hij dat de incidentie van diabetes in Finland stabiel was bij kinderen jonger dan 4 jaar, totdat de Finse regering haar vaccinatieprogramma wijzigde. In 1974 werden in totaal 130.000 kinderen in de leeftijd van drie maanden tot vier jaar gevaccineerd met het hepatitis B of meningitis vaccin. In 1976 kwam daar nog het kinkhoest vaccin bij.

 

Tussen 1977 en 1979 steeg de incidentie van Diabetes Type 1 met 64% ten opzichte van 1970 tot 1976!!

Kortom, jeugd diabetes steeg met 147% bij kinderen jonger dan drie jaar na het veranderen van het vaccinatieprogramma!!

 

Conclusie van de moeder:

 

“Mijn grootste wens was geweest, dat ik meer had geweten over type 1 en vaccins, voordat mijn kind werd gevaccineerd. Als ouder had ik moeten weten dat deze ziekte kon toeslaan bij mijn kind, hoe goed ik ook voor haar zorgde. Ik wou dat ik had geweten dat vaccins (of hulpstoffen in vaccins) betrokken waren bij het veroorzaken van auto-immuunziekten.

Waarom heeft mijn kinderarts mij dat niet verteld? Wanneer ik er meer over had geweten, had ik veel anders gedaan. Ik zou meer verantwoordelijk en sceptisch zijn geweest tegenover het feit dat de overheid met hun ambtenaren zich schuldig maken aan bangmakerij!

Nu krijg ik een duidelijker beeld over wat ik had kunnen doen en over wat ik niet gedaan heb. Ik had mijn kind nooit moeten laten vaccineren!!”

 

Een studie in het Journal of Molecular and Genetic Medicine laat een verontrustend verband zien tussen de hoeveelheid kindervaccins en het toenemende aantal ontstekingsziektes. In het werk valt te lezen dat overbelasting van het immuunsysteem als gevolg van vaccins de drijvende kracht is achter kinderepidemieën als autisme, diabetes type 1 en 2, astma, voedselallergieën, auto-immuunziektes, obesitas, niet-alcoholische steatohepatisis (NASH) en metabool syndroom. Het grootste probleem is volgens de onderzoekers dat het immuunsysteem van kinderen door het model van ‘één maat voor iedereen’ overprikkeld raakt. Door overstimulatie van het immuunsysteem hebben kinderen meer kans op ontstekingsziektes als auto-immuunziektes en allergieën, die nog meer ontstekingen uitlokken, luidt het. https://www.omicsonline.org/…/vaccine-induced-immune-overlo…
Association between type 1 diabetes and Hib vaccine.

 

Het Diabetes Fonds?

 

Het is daarom des te meer verontrustend dat het “Diabetes Fonds” in Nederland het volgende op haar website heeft staan: “Diabetes voorkomen met vaccinatie tegen hepatitis B?”

 

Op basis van onderzoek in het land van Big Farma, bevriend met vele zogenaamde gezondheids instanties! In het voorafgaande staan andere wetenschappelijk uitkomsten die ik eerder serieus neem, simpel en alleen al vanwege het feit dat vaccinatie een niet natuurlijke handeling is, daar wij zelf en met name kinderen nog een immuun-systeem aan het opbouwen zijn.

zie ook: https://www.diabetesfonds.nl/nieuws/diabetes-voorkomen-met-vaccinatie-tegen-hepatitis-b

 

Nog schrijnender is het feit dat zij het geld van goedbedoelende donateurs en vrijwilligers, stoppen in onderzoek naar een vaccin die dan weer de schade, veroorzaakt door vaccinatie, moet tegengaan......!

De vraag is dan ook....... willen ze diabetes echt de wereld uithelpen!?

Zie ook: https://www.diabetesfonds.nl/nieuws/vaccin-diabetes-type-1-stap-dichterbij

 

Bronnen:

 

(1) woodmed.com

(2) alternet.org

(3) niaid.nih.gov

(4) Pozzilli P, et al. Hepatitis B vaccine associated with an

      increased type I diabetes in Italy. Presented at the annual meeting

      of the American Diabetes Association, San Antonio, TX, June 13, 2000.

(5) books.google.com

 

Markus Heinze is the founder of Family Health Freedom Network. FHFN is a website dedicated to informing the general public about vaccine dangers as well as alternative and preventative health solutions.