Er kunnen vele oorzaken zijn voor het ontwikkelen van Diabetes. Zo ook medicijn gebruik.

Prednison is hier één van. Volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen werd dit middel in 2010 aan ruim een half miljoen Nederlanders voorgeschreven en dit aantal neemt elk jaar weer toe. (Deze stichting houdt echter niet bij hoeveel dit middel wordt voorgeschreven in ziekenhuizen).

Prednison is de merknaam van een medicijn, welke behoort tot de groep van de corticosteroïden. Deze groep medicijnen is een kunstmatige variant van het bijnierschorshormoon, dat normaal gesproken door uw lichaam zelf geproduceerd wordt. Dit hormoon remt ontstekingen en overgevoeligheidsreacties, zoals bijvoorbeeld uitslag na contact met een vreemde stof. Van de corticosteroïden is Prednison het meest bekende medicijn.

 

Wat doen bijnierschorshormonen?
Bijnierschorshormonen worden afgegeven door de bijnieren.
Bij stress wordt het ­hormoon sterker afgegeven dan normaal.

Bijnierschorshormonen spelen een belangrijke rol bij onder andere:
* het bevorderen van de omzetting van eiwitten en vetten in glucose;
* het reguleren van het afweersysteem;
* het onderdrukken van ontstekingen;
* het regelen van de bloeddruk;
* het regelen van de water- en zouthuishouding.

 

Prednison remt de afgifte van dit bijnierschorshormoon, omdat de bijnieren dit maar blijven produceren bij een teveel aan chronische ontstekingen en teveel is nooit goed (bijnieruitputting). Beter is het dus om te voorkomen dat je ontstekingen ontwikkeld, door een beter en gezonder levens-patroon, want voor je het weet, zit je in de malle molen van de farmacie!!

Belangrijke bijwerking van dit medicijn is DIABETES!!

 

Waarom neemt de insulinebehoefte toe?
Bij het gebruik van Prednison neemt uw insulinebehoefte toe omdat:
* uw lever meer glucose afgeeft aan uw bloed;
* uw lichaamscellen minder glucose opnemen;
* u zal aankomen in lichaamsgewicht (doordat de opbouw en afbraak van vet verandert, u een grotere eetlust krijgt en meer vocht vasthoudt) met insulineresistentie, oftewel een verminderde opname van insuline door het lichaam, als gevolg;
* uw lichaam mogelijk minder insuline afgeeft

Bij het gebruik van Prednison bij diabetes is het dus van belang de bloedglucosewaarden altijd extra goed te controleren. Zelfcontrole en eventueel aanpassing van de insulinedosering is vaak noodzakelijk.

 

Andere bijwerkingen
Naast de invloed van Prednison op de bloedglucosewaarden, zijn er andere bijwerkingen mogelijk. Dit hangt vaak wel samen met de hoeveelheid Prednison en de periode waarin het gebruikt wordt.

Voorbeelden van mogelijk bijwerkingen zijn:
* dikker worden van gezicht en romp, veroorzaakt door een andere verdeling van het lichaamsvet;
* gewichtstoename, doordat het lichaam vocht vasthoudt en uw eetlust groter wordt;
* maagklachten, door een toename van maagzuurproductie;
* verminderde weerstand tegen infecties, doordat de werkzaamheid van de witte bloedlichaampjes die voor uw afweer zorgen minder wordt;
* een dunner wordende huid;
* stemmingsveranderingen;
* een vertraagde wondgenezing;
* botontkalking.

Nog een medicijn wat diabetes veroorzaakt: Statines!