Wie de dichte smog in Peking ziet, vraagt zich af hoe je daar nog kunt ademen. Maar ademhalingsproblemen zijn niet het enige gevaar van fijnstof. Luchtvervuiling lijkt ook bij te kunnen dragen aan overgewicht en diabetes.

 

De fijnstof in de lucht bemoeilijkt het ademen en is ongezond, maar er blijkt ook een link te zijn met diabetes type 2. Uit een Canadees onderzoek onder 62.000 inwoners blijkt dat bij elke 10 microgram fijnstof per kubieke meter de kans op diabetes type 2 met 11% toeneemt.

 

Nu heb je het natuurlijk niet altijd voor het zeggen waar je woont. De één woont op het platte land, ver van de bewoonde wereld en de ander woont onder de rook van Schiphol. Vliegtuigen stoten een enorme hoeveelheid fijnstof uit. Maar ook het verkeer in de randstad produceert vele hoeveelheden fijnstof. Ikzelf woon ergens hier tussenin. Heb het geluk dat ik een tuin heb en daar plant ik veel Hedera. Zelfs mijn kleine overkapping heb ik hiermee laten begroeien. Hedera is een echte “fijnstof vreter”, en “zuurstofgever”.

 

Ook hebben wij binnen in huis twee luchtreinigers staan in combinatie met bevochtiging, aangevuld met planten die ook deze eigenschap hebben. Waarom?? Omdat wij zelf ook, soms zonder dat wij dat weten, ons huis kunnen vullen met fijnstof.

 

Hoe dan.... wel hierom: Bakluchten die vrijkomen bij het koken zijn lang vooral gezien als een geurprobleem. Echter, in deze baklucht bevinden zich ook deeltjes kleiner dan 1 µm die een bijdrage vormen aan PM2,5 dat ook wel bekend staat als ‘fijnstof’. Uit veldonderzoek van TNO in 9 woningen blijkt dat in woningen de concentratie fijnstof gedurende enkele uren na het koken veel hoger kan zijn dan de buitenconcentratie. In het algemeen blijkt het braden van vlees en het wokken van groenten de meeste fijnstof te genereren (ventileer dus goed tijdens en na het bakken, braden en wokken).

 

Het kan echter nog erger!! Ultra fijnstof.....

Ultrafijn stof zijn de deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 0,1 micrometer. Ieder deeltje is 10.000 keer kleiner dan een millimeter en niet met het oog te zien.

Ultrafijn stof en gezondheid

Ultrafijn stof is zo klein dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes, zoals fijnstof. Daardoor blijft het langer in de longen achter na inademen. Ook kan het deeltje door de kleine omvang makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijn stof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijn stof. 

Over het effect van ultrafijn stof op de gezondheid is wereldwijd nog weinig bekend. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek wordt geprobeerd vast te stellen welke gezondheidseffecten kunnen optreden. De eerste onderzoeken tonen aan dat blootstelling aan ultrafijn stof kan leiden tot ontstekingen in de longen bij mensen. Ook zijn er aanwijzingen dat effecten mogelijk zijn op het functioneren van hart en bloedvaten. In dieren zijn daarnaast effecten op het centrale zenuwstelsel gevonden. 

Waar komt ultrafijn stof vandaan?

Ultrafijn stof komt vrij bij verbranding. Bronnen zijn bijvoorbeeld de uitstoot van transportmiddelen (auto’s, schepen, luchtvaart), huishoudens (koken, openhaarden) en de industrie. Ultrafijn stof is ook altijd in de lucht aanwezig door chemische reacties en natuurlijke bronnen, zoals vulkanen. De meeste ultrafijn stof in de lucht bevindt zich dicht bij een bron. 

 

Helaas, het is soms niet anders. Wij leven in een wereld die compleet de weg kwijt is. De één heeft het geld om zich hier tegen te wapenen en de ander niet. Rond Schiphol komt bijvoorbeeld kanker het meest voor in vergelijking met de rest van Europa, maar dus ook DIABETES.....